services image

Grabbarna Flytt <3 Evergreen Finland

Tillsammans med Evergreen Finland, band och klimatkompenserade Grabbarna Flytt sina utsläpp, orsakade av dieselkonsumtion, i Finlands skogar.

Evergreen Finland grundades sommaren 2019 då två unga studeranden ville dra nytta av Finlands världsledande kunskap inom skogsbruk och eliminera finska företags koldioxidutsläpp från luften. Evergreen Finlands mål var att tillsammans med finska företag höja nivån på Finlands hållbara utveckling. Evergreen Finland band kol genom att plantera och skydda barrskog på gammal odlingsmark i östra och mellersta Finland. År 2019 körde Grabbarna Flytts flyttbilar i Finland och Sverige sammanlagt ca 140 000 kilometer, vilket orsakade ca 64 ton koldioxidutsläpp. Kolet binds i Pihtipudas, Finland, var Evergreen Finland under hösten 2020 planterade barrskog för både Grabbarna Flytt och andra ansvarsfulla bolag, som ville eliminera sina utsläpp från luften.

Under år 2020 expanderade Grabbarnas verksamhet och inkluderade bland annat fler flyttar samt ett nytt kontorsutrymme i Stockholm. År 2020 band Grabbarna Flytt förutom dieselutsläpp, även utsläppen orsakade av kontorets elanvändning, samt möjliga kollektiv-, bil- och flygresor, i Finlands skogar tillsammans med Evergreen Finland.

“Grabbarna Flytt har ett genuint intresse för naturens välmående. Förutom att vi med Grabbarna Flytt binder deras utsläpp i Finlands skogar, jobbar vi även ständigt med att höja nivån på deras hållbara verksamhet. Vårt gemensamma mål är att minska Grabbarna Flytts utsläpp så mycket som möjligt, genom att i framtiden satsa på att övergå till eldrivna flyttbilar, grön el och kommunicera på distans mellan Finland och Sverige.”
– M. Planting (2019), Co-Founder & CEO, Evergreen Finland

GRABBARNA FLYTT

VAD ÄN NI BEHÖVER, FIXAR VI DET

Har ni specifika behov i samband med flyttningen som t.ex. mindre installationer eller en runda till tippen, låt oss veta så löser vi det!