services image

Rut-avdrag vid flytt

Rut-avdrag vid flytt

Vad gäller egentligen när du ska flytta och vill använda dig av rut-avdraget? I de allra flesta fall behöver du inte bekymra dig eftersom flyttfirman du anlitat själva sköter allt det administrativa men det kan ändå vara bra att vet vad som gäller. Därför är det precis vad vi ska gå igenom idag. Vi på Grabbarna Flytt har djup kunskap samt snabba och väl optimerade processer för Rut-avdrag vilket underlättar processtider och ren enkelhet i hela upplägget.

Avdrag för arbetskostnaden

Enligt de nya reglerna som kom 2021 har du nu ytterligare rätt att få rut-avdrag för flyttfirmans arbetskostnad tack vare de två nya tjänsterna. Dessa tjänster är tjänsten för bohagstransport och tjänsten för möblering av ditt nya hem.

Dessa nya tjänster innebär att du kan få rut-avdrag för arbetskostnaden för transporten av dina möbler från ditt gamla hem till ditt nya. Det täcker också kostnaden för transport av möbler till och från magasinering, något som ofta behövs om du ska flytta mellan de nordiska länderna. Den andra tjänsten är möblering. Den täcker kostnaden som flyttfirman tar ut för att bära in dina möbler och kostnaden för att montera dina möbler.

Hur mycket pengar har du rätt till?

Du har rätt att få ett rut-avdrag på 50% av arbetskostnaden men det finns ett tak på 75 000 kronor per person och år. Om ni däremot är flera personer över 18 i hushållet har ni alla rätt till ett eget rut-avdrag. Det betyder att även om en person använt hela sitt rut-avdrag för det året kan en annan person använda sitt rut-avdrag och på så sätt spara pengar. Tänk dock på att en person bara kan använda rut-avdraget om den står som ägare till bostaden eller står med på hyreskontraktet. Alla personerna som vill använda sitt rut-avdrag måste också bo i bostaden.

Flyttfirma Stockholm, anlita oss på Grabbarna Flytt då vi är din tryggaste flyttfirma i Stockholm.

GRABBARNA FLYTT

VAD ÄN NI BEHÖVER, FIXAR VI DET

Har ni specifika behov i samband med flyttningen som t.ex. mindre installationer eller en runda till tippen, låt oss veta så löser vi det!