LAGRING

Dags för stambyte i huset? Eller behöver ni extra lagringsutrymme? Ingen fara, Grabbarna har även magasineringstjänster. Vi erbjuder magasinering för allt från enstaka föremål, till stora bostäders bohag. Våra uppvärmda och säkra förråd finns i alla storleksklasser. Grabbarna Flytt löser alla era magasineringsbehov.Hela magasineringsområdet är bevakat, samt utrustat med övervakningskameror. Endast Grabbarna Flytt har tillträde i lokalerna.                                                                    På så sätt kan vi säkerställa att föremålen hålls i tryggt förvar.

HUR STORT LAGRINGSUTRYMME BEHÖVER JAG?

Som tumregel vid storlek av förråd och lagringsutrymme räknar vi med att det krävs ca. en tiondel av bostadens storlek. Dock varierar det beroende på föremålen ni skall förvara.

GRABBARNA FLYTT

VAD ÄN NI BEHÖVER, FIXAR VI DET

Har ni specifika behov i samband med flyttningen som t.ex. mindre installationer eller en runda till tippen, låt oss veta så löser vi det!