services image

Grabbarna Flytt <3 Evergreen Finland

Grabbarna Flytt klimatkompenserar

Grabbarna Flytt binder tillsammans med Evergreen Finland sina utsläpp orsakade av flyttarnas dieselkonsumtion i Finlands skogar.

Evergreen Finland grundades sommaren 2019 då två unga studerande flickor ville dra nytta av Finlands världsledande kunskap inom skogsbruk och eliminera finska företags koldioxidutsläpp från luften. Evergreen Finlands mål är att tillsammans med finska företag höja nivån på Finlands hållbara utveckling. Evergreen Finland binder kol genom att plantera och skydda barrskog på gammal odlingsmark i östra och mellersta Finland. År 2019 körde Grabbarna Flytts flyttbilar i Finland och Sverige sammanlagt ca.140.000 kilometer, vilket orsakat ca.64 ton koldioxidutsläpp. Kolet binds i Pihtipudas var Evergreen Finland har under hösten 2020 planterat barrskog för både Grabbarna Flytt och andra ansvarsfulla bolag som vill eliminera sina utsläpp från luften.

Under år 2020 har Grabbarnas verksamhet expanderat och inkluderar bland annat fler flyttar samt ett kontorsutrymme i Stockholm. För år 2020 kommer Grabbarna Flytt förutom dieselutsläppen även binda utsläppen orsakade av kontorets elanvändningen samt möjliga kollektiv-, bil- och flygresor i Finlands skogar tillsammans med Evergreen Finland.

“Grabbarna Flytt har ett genuint intresse för naturens välmående. Förutom att vi med Grabbarna Flytt binder deras utsläpp i Finlands skogar, jobbar vi även ständigt med att höja nivån på deras hållbara verksamhet. Vårt gemensamma mål är att minska Grabbarna Flytts utsläpp så mycket som möjligt. Genom att i framtiden satsa på att övergå till eldrivna flyttbilar, grön el och kommunicera på distans mellan Finland och Sverige.”
– M.Planting,Co-Founder & CEO,Evergreen Finland

Läs mera om Evergreen Finland här!

GRABBARNA FLYTT

VAD ÄN NI BEHÖVER, FIXAR VI DET

Har ni specifika behov i samband med flyttningen som t.ex. mindre installationer eller en runda till tippen, låt oss veta så löser vi det!